Preču pieņemšana

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1 Komitents nodod, bet Komisionārs pieņem kustamo īpašumu, turpmāk tekstā – Prece, pārdošanai

un uzglabāšanai, veikala telpās Rīgā Ūnijas ielā 8c, turpmāk tekstā – Veikals.

2. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI.

2.1. Īpašuma tiesības uz Preci šī Līguma darbības laikā ir Komitentam.

2.2. Komisionārs apņemas nodrošināt Preces izvietošanu, piedāvāšanu un pārdošanu Veikala telpās.

2.3. Komitents šī Līguma darbības laikā var saņemt atpakaļ savu preci, atlīdzinot 5% no preces

sākotnējās vērtības par preces uzglabāšanu.

2.4. Komisionārs Precēm, kas nav pārdotas pēc 60 dienām, samazina cenu par 5 % no

sākotnējās. Pēc nākamajām 60 dienām samazina par 10 % no sākotnējās cenas, turpmākā

pārcenošana notiek tikai pēc rakstiskas vienošanās ar Komitentu. Ja rakstiska vienošanās

netiek panākta, tad Komitents apņemas 30 dienu laikā Preces izņemt, atlīdzinot 5 % no Preces

sākotnējās vērtības par Preces uzglabāšanu.

2.5. Ja ar Komitentu, pamatojoties uz līguma 2.4. punktu, nav panākta rakstiska vienošanās un

Komitents neizņem Preces 30 dienu laikā, atlīdzinot 5 % no Preces sākotnējās vērtības par Preces

uzglabāšanu, tad Komisionārs izņem Preces no pārdošanas.

2.6. Šī Līguma darbības laikā Komitentam ir tiesības saņemt pilnu atlīdzību pēc Preces pārdošanas par

nolikto cenu, ņemot vērā 2.4. apakšpunktu.

2.7. Ja Komitents pēc 6 mēnešiem no preces nodošanas dienas nav izņēmis savu nodoto preci vai

naudu, kas pienākas par pārdoto preci, viņš zaudē tiesības uz to, un Veikals ir tiesīgs ar to rīkoties pēc

2.8. Komitents piekrīt nodotās preces fotogrāfiju izveidei un to izmantošanai preces pārdošanas

3. GARANTIJAS

3.1. Komitents garantē, ka Komisionāram nodotās Preces ir labā vizuālā stāvoklī, tīras un autentiskas.

3.2. Komitents garantē savu nodoto preču kvalitāti.

3.3. Komitents garantē Komisionāram, ka nodotās Preces pieder tikai viņam un trešās personas nevar

3.4. Komisionārs garantē un uzņemas pilnu atbildību par preci, kamēr tā atrodas Veikalā.

4. LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ.

4.1. Šis Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un darbojas vienu gadu no parakstīšanas brīža.

Komisionāram ir tiesības lauzt šo Līgumu, brīdinot par to Komitentu ne mazāk kā divus mēnešus

4.2. Līgums ir spēkā līdz 2015.gada.7augusts.

5. CITI NOTEIKUMI

5.1. Šis līgums sastādīts un izpildāms atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

5.2. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par līguma nepildīšanu, ja tā rodas pēc līguma noslēgšanas

nepārvaramas varas vai ārkārtēju apstākļu ietekmes rezultātā, kurus attiecīgā Puse nevarēja ne

paredzēt, ne novērst, ne ietekmēt un, par kuru rašanos tā nenes atbildību.

5.3. Šis Līgums ir sastādīts uz divām lapaspusēm, divos eksemplāros pa vienam katrai Pusei. Katram

no eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

Komitents apliecina, ka minētās preces ir viņa personīgā manta un šo preču pārdošana

nav saistīta ar viņa uzņēmējdarbību (saimniecisko darbību). Komitents apzinās, ka par

nereģistrētas uzņēmējdarbības veikšanu iestājas administratīvā atbildība pēc Latvijas

Administratīvo pārkāpumu kodeksa 166.2. panta.

9 thoughts on “Preču pieņemšana

  1. Pbrain makes my point. He realizes the foolishness of comparing today’s issues with the birth of our nation and he can’t admit his misuse of google. So he attempts to turn tables and make it about me. Maybe it should be gutless Pbrain.

  2. C’est Grrrrrrrrr-and !Bon, ben c’est sans doute un des meilleurs que vous ne nous ayez concocté.Bravo, super, ouais génial, hyper top, d’la balle, j’kiffe

  3. Mit den Klamotten ist das so eine Sache… selbst wenn ich zwei gleiche Hosen in der gleichen Größe kaufe, probiere ich beide an, weil manchmal doch eine nicht so gut sitzt. Kleidung kaufe ich generell nur im Ladengeschäft.Die Auswahlmöglichkeit ist aber gut erkennbar und Mißverständnisse sind eigentlich ausgeschlossen.

  4. Hallo Walde­mar,her­zlich willkom­men auf meiner Seite und ja, du hast Recht! Da war meine Suche nicht wirk­lich gut! Aber ich hatte AVAST gar nicht auf dem Schirm, weil es immer kosten­los ange­boten wird. Aber beim näch­sten Mal weiß ich Bescheid! Und danke für die Argu­men­ta­tion bzgl. IE 8, das hätte ich auch noch pro­bieren kön­nen! Vielle­icht hätte das funk­tion­iert?

  5. I am just writing to let you know of the really good discovery my friend’s girl had going through your webblog. She realized numerous details, not to mention what it is like to have a great coaching mindset to get certain people very easily gain knowledge of specific hard to do subject areas. You truly exceeded her expectations. I appreciate you for showing the helpful, trustworthy, revealing and as well as easy guidance on your topic to Ethel.

  6. I’m not that much of a online reader to be honest but your sites really nice, keep it up! I’ll go ahead and bookmark your website to come back later on. All the best

  7. A good step, but you really need to ride the HD wave and get your resolution up. Sites like Viddler and Vimeo etc might not fully catch up, but you never know.

  8. per federica che ha scritto il 10 maggio: ma sei scema?è evidente che il video che hai trovato su you tube è una "presa in giro" del programma, un gioco ironico…secondo te se a me avessero copiato questa idea avrei fatto un video su you tube cosi? sarei andato da un avvocato. scema

  9. Does this bring into question the once-saved-always-saved doctrine?I don’t believe in once-saved-always-saved, and I would suggest this text as one of the strong ones against it.

Leave a Reply

Your email address will not be published.